Tanrım

Özür dilerim, büyükbaba Kuzya ama Tanrıya şükür kimse yaralanmadı.

Entschuldige, Großvater Kuzja! Aber Gott sei Dank wurde niemand verletzt.

Hayır, hayır, Tanrım, hayır.

Nein, nein, Gott, nein!

Tanrı seni gerçekten seviyor olmalı!

Gott muss dich wirklich lieben!

Tanrım lütfen, lütfen, lütfen!

Gott! Bitte, bitte, bitte.

Tanrı seni korusun, kardeşim.

Gott segne dich, Bruder.

Ama Tanrı ona başka bir görev verdi.

Aber Gott gab ihm einen anderen Auftrag.

Tanrı seni korusun, tatlım.

Gott segne dich, Schätzchen.

Yani bu şartlar altında sanırım Tanrı bizi affeder.

Unter diesen Umständen wird Gott uns sicher vergeben.

Tanrı seni seviyor.

Gott liebt dich.

Tanrı seni korusun!

Gott segne dich.