Tepenin

Hayır, ben tepede yaşıyorum.

Nein, ich wohne auf'm Hügel.

Uçurmamız gereken bir tepe var, çocuklar!

Wir müssen einen Hügel sprengen, Jungs!

Tepenin üstünde bir koruluk var.

Hinter diesem Hügel ist ein Waldstück.

Tepede bir açıklık var.

Oben ist eine große Öffnung.

Bir tepeden hızla iniyoruz.

Wir laufen einen Berghang hinunter.

O mavi tepelere.

Diese blauen Hügel.

Şu tepelerin arkasında.

Zwischen diesen Gipfeln.

Tepede bir asansör boşluğu var.

Da oben ist ein Liftschacht.

Hey, tepede bir şey var.

Hey, da oben ist etwas.

Ama hayır o bir kum tepesinde bile şeker bulur!

Aber nein selbst in einer Sanddüne fände sie Zucker!