Tusk

Ama Tusk bu süreci geciktirmek ya da tersine çevirmek istiyor.

Aber Tusk will diese Verschiebung hinauszögern oder umkehren.

Remy, Raymond Tusk için çalışıyor.

Remy arbeitet für Raymond Tusk.

Sancorp büyük bir balık, ama Raymond Tusk bir balina.

Sancorp ist ein großer Fisch, aber Raymond Tusk ist ein Wal.

Siz, ben, herkes Raymond Tusk tanır.

Sie, ich, jeder kennt Raymond Tusk.

Başkan, Xander Feng, Raymond Tusk ya da Adohi kumarhanesinden bahsettiyse

Wenn der Präsident dies bei Xander Feng, Raymond Tusk, dem Adohi-Casino aufgezogen hat

Raymond Tusk ile yapıyor.

Er macht Geschäfte mit Raymond Tusk.

Tusk güç ve para arasındaki farkı biliyor.

Tusk kennt den Unterschied zwischen Macht und Geld.

Pekâlâ Bay Tusk. .bir mors mutlaka yüzmeyi öğrenmelidir.

Tja, Mr. Tusk Walrösser müssen schwimmen lernen.

Bay Tusk her katılımcıyı saf dışı bırakacak.

Mr. Tusk wird jeden Mitbewerber überbieten.

Raymond Tusk'a celp gönderildi.

Raymond Tusk wurde vorgeladen.