Twain

Evet, Mark Twain'in büyük bir hayranıyım.

Ich bin ein großer Mark Twain-Fan.

Ben ev sahibiniz Lionel Twain.

Ich bin Ihr Gastgeber, Lionel Twain.

Mark Twain'in kim olduğunu biliyorsun, değil mi?

Du weißt aber schon, wer Mark Twain ist, oder?

Ev Sahibiniz, Lionel Twain

Ihr Gastgeber, Lionel Twain

Mark Twain, García Lorca

Mark Twain", "Garcia Lorca".

Benim gerçekten Lionel Twain oldugum.

Ich bin tatsächlich Lionel Twain.

Ezra Fitz,'M ark Twain Hayranları'na katıldı" mı?

Ezra ist der Mark Twain Fangruppe beigetreten"?

Twain dedi ki, kurban masada oturuyor.

Twain sagt, Mordopfer sitzt an unserem Tisch.

Lincoln, Grant, Lee, Edison ve Mark Twain.

Lincoln, Gran, Lee, Edison und Mark Twain.

Ama Mark Twain'in hava durumu hakkında dediği gibi:

Aber wie Mark Twain mal über das Wetter sagte: