Tyler'ı

Önce Tyler'ı görmek istiyorum.

Ich möchte Tylor zuerst sehen.

Tyler'ı en son ne zaman gördünüz?

Wann haben Sie Tyler zuletzt gesehen?

Son zamanlarda Tyler'ı gördün mü?

Haben Sie Tyler kürzlich gesehen?

Belki de adam gerçekten de Tyler'ı öldürmüştür.

Vielleicht hat der Typ Tyler tatsächlich umgebracht.

Kimse Tyler'ı yenemez.

Niemand schlägt Tyler.

Rose Tyler'ı kim öldürdü?

Wer hat Rose Tyler getötet?

Erkek arkadaşın Tyler'ı arıyorsun?

Suchst du nach deinem Freund Tyler?

Tyler Crosby ve Cathy Porter'ı öldürdükten sonra mı?

Nachdem Sie Tyler Crosby und Cathy Porter ermordeten?

Onu öldürdün, değil mi? Tyler'ı mı?

Du hast ihn getötet, nicht wahr?

O zaman Alvarez ve Tyler'ı ara.

Dann ruf Alvarez und Tyler an.