Tyne

Eğer Tyne'e doğru gidiyorlarsa o zaman efendim bunu yakında öğreniriz.

Wenn sie den Tyne hinaufsegeln, dann, Sire, werden wir das bald herausfinden.

Tyne, Britanya'daki en iyi somon nehridir ve Gateshead'de su samurları var.

Der Tyne ist der beste Lachsfluss des Landes. In Gateshead gibt es Otter.

İşte korkusuz lideriniz Kaptan Billy Tyne geliyor.

Da kommt euer furchtloser Oaptain Billy Tyne.

Billy Tyne'dan iyi şarap olmaz

Billy Tyne ist kein Edelstein.