Vatikan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Vatikan · diğer çevirileri

Vatikan

Vatikan Vatikan

Nazi partisinin Vatikan departmanı, yeni bir "Avrup Kilise Politikası" düşünüyor.

Das Vatikan-Referat der NSDAP überlegt, eine andere Kirchenpolitik einzuläuten.

Keşfeden Oliver Chaykin Vatikan sonsuz minnetleri sunar".

Ausgegraben von Oliver Chaykin," für ewige Dankbarkeit des Vatikans.

Vatikan Şehri'ni tahliye etmeliyiz.

Wir müssen den Vatikan evakuieren.