Web

Web

Ben bir web sitesi işletiyorum.

Ich betreibe eine Webseite.

Oliver bir Web site tasarımcısı.

Oliver ist ein Webcreator.

Web site tasarımcısı değilim.

Ich bin kein Webcreator.

Adam erotik içerikli bir web site işletiyor.

Er betreibt eine Webseite für Softpornos.

Ama araştırmacılarımız bir modellik web sitesine rastlamış.

Aber unsere Freigabe-Abteilung hat ihre Model-Webseite gesehen.

Kitap yazmış ve bir de kendi web sitesi var.

Sie hat ein Buch geschrieben und hat ihre eigene Website.

Bu Spencer'ın, o çılgın bir web ustası, ve benim bir mum işim var ve

Uh, Spencer ist ein, um, krasser Webguru, und, um, ich habe ein Kerzengeschäft und

O web sitesinde Papa Legba'ya Brian Bell olarak isimsizliği kullanarak ulaşabiliriz.

Wir nutzen die Anonymität des Webs, um als Brian Bell an Papa Legba heranzutreten.

Buna steganografi diyorlar. Gizli portalları olan zararsız web siteler.

Es heißt Steganographie, harmlose Webseiten mit einem versteckten Portal.

Evet, artık bir yazarım, konuşmalar yapıyorum ve masa oyunlarıyla ilgili kendi Web dizim var.

Ja, ich bin jetzt Autor, ich veranstalte Lesungen und ich habe meine eigene Webserie über Brettspiele.