açıkçası için Türkçe-Almanca çeviriler:

offensichtlich · diğer çevirileri

açıkçası offensichtlich

Açıkçası bu her zaman işe yaramaz.

Offensichtlich funktioniert das nicht immer.

Demek istediğim, açıkçası, hiçbir şey değil.

Ich meine, offensichtlich nicht nichts.