açıklama için Türkçe-Almanca çeviriler:

Erklärungen, Erklärung · Statement · diğer çevirileri

açıklama Erklärungen, Erklärung

En azından onlara bir açıklama borçluyum.

Ich schulde Ihnen wenigstens eine Erklärung.

Hayır, ben açıklama istiyorum.

Nein, ich möchte eine Erklärung.

Size bir açıklama yapacağım.

Ich habe eine Erklärung abzugeben.

açıklama Statement

Logan açıklama yapacak mı?

Wird Logan ein Statement abgeben?

Bu güzel bir açıklama oldu!

Das ist mal ein Statement!

Bay Seta, Bize bir açıklama yapar mısınız?

Mr. Seta, geben sie uns ein Statement.