açıklamak için Türkçe-Almanca çeviriler:

erklären · verkünden · erhellen · klarmachen · melden · offenbaren · veranschaulichen · diğer çevirileri

açıklamak erklären

Size bu kovan fişeklerini açıklamak istiyorum.

Ich möchte Ihnen diese Leuchtkugeln erklären.

Bu elmacık kemiği ve üst çene kemiğinin de neden parçalandığını açıklıyor.

Das erklärt auch, warum sein Jochbein und Oberkiefer zertrümmert sind.

Serebral vaskülit, hem göz hem de koldaki bulguları açıklayabilir.

Zerebrale Vaskulitis würde sowohl das Auge als auch die Arm-Befunde erklären.

açıklamak verkünden

Ulusal Silahçılar Birliği, ölümün iyi bir şey olduğunu açıkladı.

Der Waffenverband verkündete, der Tod sei eine gute Sache.

Eğitimdeki planını pazartesi günü açıklayacak.

Er verkündet seine Bildungsinitiative am Montag.

açıklamak erhellen

Size çok şey açıklayacağını sanmıyorum

Sie ist wohl nicht sehr erhellend.

açıklamak klarmachen

Bay Miliritbi, rica etsem durumu Bay Malila'ya açıklayabilir misiniz?

Mr. Miliritbi, könnten Sie das Mr. Malila bitte klarmachen.

açıklamak melden

Açıklamama izin verin. Leydi Beekman'ın tacı çalındı.

Lady Beekmans Diadem wurde als gestohlen gemeldet.

açıklamak offenbaren

Halefi Hava Mareşali Tahat Meru yeni stratejisini açıkladı.

Sein Nachfolger, Sky Marshal Tahat Meru offenbart ihre neue Strategie.

açıklamak veranschaulichen

Belki bir hikaye anlatarak daha iyi açıklayabilirim.

Vielleicht kann ich es besser an einer Geschichte veranschaulichen.