açıklamam

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Size bu kovan fişeklerini açıklamak istiyorum.

Ich möchte Ihnen diese Leuchtkugeln erklären.

Benim daha iyi bir açıklamam var.

Ich habe eine bessere Erklärung.

Bir açıklaman var mı?

Haben sie eine Erklärung?

Bu yüzden sizlere bir şey açıklamak istiyorum.

Deshalb möchte ich Ihnen etwas mitteilen.

Herkesin bir açıklaması vardı

Jeder hatte eine Erklärung dafür.

Hayır, her şeyi açıklayabilirim.

Nein, ich kann alles erklären.

Kimseye bir şey açıklamak zorunda değilim.

Ich muss niemandem etwas erklären.

Çok basit bir açıklaması var.

Dafür gibt's eine einfach Erklärung.

Kısa ve açıklayıcı cümleler kullan.

Benutze kurze, erklärende Sätze.