açılış için Türkçe-Almanca çeviriler:

öffnen · Eröffnung, Eröffnungen · Öffnung · Boot · Opening · Eröffnungstag · diğer çevirileri

açılış öffnen

Yeni bir dosya açmak istiyorum.

Ich möchte eine neue Datei öffnen.

, Kadın gözlerini .

Öffne deine Augen, Weib.

Bir kanal açabilir misin?

Können Sie einen Kanal öffnen?

açılış Eröffnung, Eröffnungen

Biz tam açılış hakkında konuşuyorduk

Wir sprachen gerade von der Eröffnung.

Ama yalnızca bir büyük açılış gecesi Var, Ve bütün önemli insanlar orada olacak.

Aber es gibt nur eine Eröffnung, und alle wichtigen Leute werden dort sein.

Yeni bir opera sezonunun açılış gecesindeyiz.

Dies ist die Eröffnung einer neuen Opernsaison.

açılış Öffnung

Eğer kare kapalı bir figürü simgeliyorsa bu bir açılış olmalı.

Wenn das Quadrat eine geschlossene Figur ist, muss das die Öffnung sein.

açılış Boot

Amerikan denizaltıları Norfolk ve Kings Bay'den denize açılıyor.

Amerikanische U-Boote aus Norfolk und Kings Bay stechen in See.

açılış Opening

Karşınızda açılış gösterimiz Muhteşem Gonzo ve salonda boğaların koşusu!

Applaus für unseren Opening-Act, der große Gonzo und der Indoor-Stierlauf.

açılış Eröffnungstag

Sizi açılış gününde burada görmek isterim.

Ich will Sie am Eröffnungstag hier sehen.