açıyor

Kendi keşfim olan lazerli bir matkap Lobotomide yeni bir tekniğe kapı açıyor.

Meine Entdeckung, ein chirurgisches Laserbohrgerät, macht ein neues Lobotomie-Verfahren möglich,

Bu gece, bu gonca açtığında, yeni bir kraliçemiz olacak!

Heute Nacht, wenn diese Knospe erblüht, wird eine neue Königin geboren!

gözlüler, çıkarcılar taş kalpliler, sadist küçük haspalardır.

Sie sind gierige, manipulative, kaltherzige, sadistische kleine Biester.

Yeni bir dosya açmak istiyorum.

Ich möchte eine neue Datei öffnen.

Bazı kadınlar saklamak, bazıları ise açmak ister.

Einige Frauen möchten verstecken, andere möchten offenbaren.

Bir dükkan açmak istiyorum.

Ich möchte ein Geschäft eröffnen.

Artık Wally'nin anahtarının nereyi açtığını biliyoruz.

Jetzt wissen wir, wofür Wally's Schlüssel waren.

Senin şu uçuk solucan deliğin tekrar ne zaman açılacak?

Wann soll sich dein fahrbot Wurmloch wieder öffnen?

Bilgisayar, yeni bir dosya .

Computer, eine neue Datei eröffnen.

Efendim. Yabancı gemiler silah kapaklarını açtılar.

Außerirdische Schiffe haben Kanonenluken geöffnet.