için Türkçe-Almanca çeviriler:

hungrig · gierig · hungernd, hungern · offen · diğer çevirileri

hungrig

Bizler zavallı, talihsiz, sanatçılarız!

Wir sind arme unglückliche hungrige Künstler.

Seksi anneler, anneler, yaşlı anneler.

Heiße Moms, hungrige Moms, reife Moms.

Ben olduğum zaman, sonra kumaş beni hasta ediyor.

Wenn ich hungrig bin, dann macht mich der Stoff satt.

gierig

gözlüler, çıkarcılar taş kalpliler, sadist küçük haspalardır.

Sie sind gierige, manipulative, kaltherzige, sadistische kleine Biester.

Gidelim, gözlü Guatie'm benim.

Gehen wir, meine gierige, kleine Guatie.

Tahmin edilebilir ve gözlü kişileri severim.

Ich mag "vorhersehbar"und ich mag" gierig".

hungernd, hungern

Sanırım şu Etyopyalılar kalmaktan zevk alıyorlar.

Ich glaube, diese Åthiopier hungern gerne.

Bu gece kimse kalmayacak.

Keiner wird heute Abend hungern.

Bir daha asla kalmayacağım.

Ich will nie wieder hungern.

offen

Gözlerini dört Silver.

Halt deine Augen offen, Silver.

Tamam, Jolly, gözlerini dört .

Ok, Jolly. Halt die Augen offen.

O zaman gözlerini dört , Arty.

Dann halte die Augen offen, Arty.