açgözlü için Türkçe-Almanca çeviriler:

gierig · habgierig · diğer çevirileri

açgözlü gierig

Sahtekâr, açgözlü, bencil bir zamparaymış.

Verlogener, gieriger, egoistischer Aufreißer.

Açgözlü küçük Guati'm benim.

Meine kleine, gierige Guati.

Annem hep açgözlü olduğunu söylerdi.

Mutter sagte immer, du seiest gierig.

açgözlü habgierig

Güzel ve açgözlü bir çocuk.

Ein schönes, habgieriges Kind.

Bizim de açgözlü tanrılarımız var.

Wir haben auch habgierige Götter.

Senin bu kadar açgözlü olduğunu sanmıyordum General.

Ich dachte nicht, dass du so habgierig bist, General.