açgözlülük için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gier · Habgier · Habsucht · diğer çevirileri

açgözlülük Gier

Açgözlülük çok kuvvetli bir güçtür.

Gier ist ein mächtiger Antrieb.

Açgözlülük çok güçlü bir hastalık.

Krankheit von Gier ist stark.

Kibir ve açgözlülük için tam bir üreme ortamı.

Genau. Eine Brutstätte für Hochmut und Gier.

açgözlülük Habgier

Burada en azından açgözlülük yok.

Hier gibt es zumindest keine Habgier.

Açgözlülük, Bayan Duffy.

Habgier, Miss Duffy.

açgözlülük Habsucht

Bu arada avukatı "açgözlülük" kurbanı Eli Gould'muş.

Sein Anwalt war übrigens das Habsucht-Opfer, Eli Gould.

Oburluk açgözlülük tembellik, öfke kibir, şehvet ve kıskançlık.

Habsucht, Trägheit, Zorn, Hochmut, Wollust und Neid.