ağırlık için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schweren, Schwere · Gewichte, Gewicht · last · Krafttraining · diğer çevirileri

ağırlık Schweren, Schwere

Dün gece bir bisikletli ağır yaralı bir şekilde bulundu.

Gestern Nacht wurde ein Radfahrer schwer verletzt aufgefunden.

Garak'ın vücudu ağır bir şoka maruz kaldı.

Garaks Körper steht unter schwerem Schock.

Ben, ağır ateş altındaki atlama bölgesine bir gece atlayışı yaptım efendim.

Ich hatte eine Nachtsprung in eine Sperrzone unter schwerem Beschuss, Sir.

ağırlık Gewichte, Gewicht

Fazla kelime, ağırlık yapar.

Mehr Wörter, mehr Gewicht.

O burada ağırlık kaldırıyor.

Er stemmt hier drüben Gewichte.

Ağırlığı kadar altın eder"?

Ist ihr Gewicht in Gold wert.

ağırlık last

Ama çok ağır bir yük, dostum.

Aber das ist eine riesige Last, Mann.

Ağır bir yükünüz var, Kont Odo.

Ihr tragt eine schwere Last, Graf Odo.

Ağır bir külfet.

Eine schwere Last.

ağırlık Krafttraining

Dört saat havuz, bir saat ağırlık çalışması.

Vier Stunden im Schwimmbecken, eine Stunde Krafttraining.

Ağırlık çalışıyorsun?

Machst du Krafttraining?