ağırlıklık

Atom kümesindeki ağırlıklık gösteriyor ki, kütlede, ekstra-boyutlu izotopik bir bir madde var.

Die Atommasse und das Quantengewicht deuten aufeine extra-dimensionale isotopische Materie hin.