ağlıyor

Ağlayan, büyüyememiş bir bebek.

Ein heulendes, unreifes, kleines Kind.

Bakın, ağlıyor. Bu yüzden o büyücü olamaz.

Seht, sie weint, demzufolge kann sie keine Hexe sein.

Artık öpüşmek ya da ağlamak yok.

Kein Küssen oder Weinen mehr.

Ağlayan kadın da kim?

Wer ist diese Weinende?

Ağlamak bebeklere göre bir şey.

Weinen ist etwas für Babys.

O yetişkin hikayelerine ağlıyor.

Sie weint wegen Erwachsenen-Problemen.

Kız ağlıyor, beyler.

Sie weint, Jungs.

Şimdi de ağlıyor.

Jetzt weint sie.

Neden kapı aralığı ağlıyor?

Warum weint dieser Eingang?

Tatlım, Emily neden ağlıyor?

Schatz, warum weint sie?