aşçı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Koch · Köchin · kochen · Köche · Chefkoch · Chef · diğer çevirileri

aşçı Koch

Oh, ben bir aşçı ve bir cesur kaptanım, Nancy'nin tayfasıyım.

Ich bin ein Koch, ein tapferer Kapitän und der Maat der Nancy Brigg!

Ben bir aşçı değilim.

Ich bin kein Koch.

Bayan Evelyn'in aşçı ve uşağa ihtiyacı var?

Braucht Miss Evelyn auch einen Koch und einen Butler?

aşçı Köchin

Kız kardeşin inanılmaz bir aşçı.

Deine Schwester ist eine tolle Köchin.

Bir aşçı için oldukça iyi bir araba.

Ein netter Wagen für eine Köchin.

Bir aşçıyı sikip, bir fahişe mi doğurttu?

Eine Köchin gefickt und eine Hure gezeugt?

aşçı kochen

Sıçanlar aşçı, Kurbağa bulaşıkçı, Domuz garson!

Ratten kochen, Frosch wäscht ab, Schwein bedient.

Bir kadın iyi bir aşçı olmalıdır.

Eine Frau sollte gut kochen können.

Annen iyi bir aşçı.

Deine Mutter kocht gut.

aşçı Köche

Teknik olarak Onlara aşçı deniyor.

Technisch gesehen nennt man sie "Köche".

Üç ayda üç tane aşçı değiştirdik, Neely.

Drei Köche in drei Monaten, Neely.

Zaten çok fazla aşçı var.

Schon zu viele Köche.

aşçı Chefkoch

George Hudson, aşçı.

George Hudson, Chefkoch.

Neden büyük bir aşçı oldun?

Und warum wurdest du ein Chefkoch?

aşçı Chef

Aşçı Rudy, seni gördüğüme sevindim.

Chef Rudy, schön dich zu sehen.