aşçıyım

Fakat ben bir aşçıyım!

Aber ich bin eine Köchin.

Ben orta mesafe koşucusuyum. Harika bir aşçıyım ve keman da çalıyorum.

Ich bin beim Studentenrennen mitgelaufen, kann super kochen und lerne Geige.

Ben dünya çapında bir aşçıyım ve sen de garsonsun.

Ich bin ein Weltklassekoch und du bist eine Kellnerin.

Sadece bir aşçıyım bazen de kendisini diplomat sanan bir kişiyim.

Ich bin nur ein Koch, der sich manchmal als Diplomat ausgibt.

Ben sadece bir aşçıyım dedektif.

Ich bin nur eine Köchin, Detective.

Ben sadece bir aşçıyım.

Ich bin nur ein Koch.

Çünkü ben bir aşçıyım.

Weil ich ein Koch bin!

Ben hızlı bir aşçıyım, sanırım.

Ich bin ein schneller Koch.

Ben bir aşçıyım.

Ich bin Koch.

Ama Generalim, ben bir aşçıyım.

Gamaschen? Ich bin Koch, General.