aşık olmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

verlieben · sich verlieben · diğer çevirileri

aşık olmak verlieben

Aşık oldun, Teğmen?

Sind Sie verliebt, Fähnrich?

Aşık oluyorlar. Çocukları oluyor.

Sie verlieben sich, haben Kinder.

Bir şeylere aşık olmak istiyorum.

Ich möchte in etwas verliebt sein.

aşık olmak sich verlieben

Bence birbirlerine aşık oluyorlar.

Ich denke, sie verlieben sich.

Aşık oluyorlar. Çocukları oluyor.

Sie verlieben sich, haben Kinder.

Ona ne zaman aşık oldun? Ona

Wann haben Sie sich in ihn verliebt?