aşırı için Türkçe-Almanca çeviriler:

extrem · überladen · übertrieben · höchste · radikal · äußerst · maßlos · äußerste · übermäßig · überhöht · diğer çevirileri

aşırı extrem

Biraz aşırı ama güzel.

Bisschen extrem, aber nett.

Bu yaratık yüksek rakımda ve aşırı derecede düşük soğuklukta yaşıyor.

Diese Kreatur lebt in großen Höhen und bei extrem niedrigen Temperaturen.

Aşırı nadir bulunan yüksek atom numaralı element.

Es ist ein extrem seltenes, hoch atomares Element.

aşırı überladen

EPS kanallarıda aşırı yüklenme.

Primäre EPS-Leitungen sind überladen.

Ben aşırı yüklendim dostum.

Ich bin völlig überladen.

Çarpılma güç sistemlerini aşırı yükledi.

Verzerrung hat Energiesystem überladen.

aşırı übertrieben

Aşırı tepki gösteriyor.

Sie reagiert übertrieben.

Ama o, oğlunu o kadar çok seviyordu ki, aşırı korumacı davrandı.

Doch sie liebte ihren Sohn so sehr, dass sie übertrieben behütend wurde.

Tekrar ediyorum, aşırı abartıyorsun.

Du übertreibst wieder mal maßlos!

aşırı höchste

Bir şeyler Geordi'nin görme korteksinde aşırı serotonin üretimine neden olmuş.

Irgendetwas erzeugt in Geordis visuellem Kortex hohe Anteile an Serotonin.

Aşırı nadir bulunan yüksek atom numaralı element.

Es ist ein extrem seltenes, hoch atomares Element.

Fakat Terraforming filtreleri aşırı baskı altında.

Aber die Terraform-Filter stehen unter hoher Beanspruchung.

aşırı radikal

Bu biraz aşırı duruyor Ed.

Das klingt ein wenig radikal, Ed.

Kötülük sadece aşırı olabilir. Asla radikal olamaz.

Das Böse ist immer nur extrem, niemals radikal.

aşırı äußerst

Aşırı derecede anti-sosyal bir davranış.

Ein äußerst unsoziales Verhalten.

Bu güç seviyeleri aşırı derecede düşük.

Die Energielevel sind äußerst niedrig.

aşırı maßlos

Tekrar ediyorum, aşırı abartıyorsun.

Du übertreibst wieder mal maßlos!

aşırı äußerste

Ayrıca kişisel temizlik konusunda aşırı ihmalkarsın.

Und die äußerste Geringachtung der persönlichen Hygiene.

aşırı übermäßig

Aşırı derecede mide asidi salgılanması.

Übermäßige Sekretion von Magensäure.

aşırı überhöht

İki kurban da Buthidae ailesinden çıkışlı aşırı dozda nörotoksin ve enzim inhibitöründen ölmüş.

Beide Opfer starben an einer überhöhten Dosis Neurotoxinen und Enzymhemmern der Familie der Buthidae.