aşağı için Türkçe-Almanca çeviriler:

runter · nach unten · herunter · abwärts · unter · hinab · minderwertig · diğer çevirileri

aşağı runter

Dört, beş, altı, yedi, aşağı.

Vier, fünf, sechs, sieben, runter.

Aşağıya inen bir yol var.

Hier führt ein Weg runter.

At onu! Aşağı fırlat!

Schmeiß sie endlich runter!

aşağı nach unten

Bak sol tarafına, biraz aşağı.

Sieh nach links. etwas weiter unten.

Hadi gel. Aşağı gidelim ve bakalım.

Komm, wir schauen unten nach.

Sen aşağıya bak.

Sieh unten nach.

aşağı herunter

Çocuklar, aşağı gelin!

Kinder, kommt herunter.

İkinci Kule aşağı iniyor.

Der zweite Turm kommt herunter.

Ve ben aşağı geliyorum, siz çalıyorsunuz.

Ich komme herunter, und ihr spielt.

aşağı abwärts

Tekrar ediyorum, aşağı iniyor.

Ich wiederhole, sie fährt abwärts.

Bir yıkım girdabının içinde aşağı doğru gidiyorsun.

Sie sind in einer Abwärts-Spirale der Zerstörung.

Belden aşağısı felç oldu.

Von der Hüfte abwärts gelähmt.

aşağı unter

Hiçbir koşulda kimse aşağı ışınlanmayacak.

Unter keinen Umständen beamt jemand runter.

Bizden aşağıda bir şey yok, Scarlett.

Unter uns ist nichts, Scarlett.

Ben onun aşağı sol azı dişine dolgu yapıyorum.

Ich mache ihr eine Einlage im unteren linken Bikuspidat.

aşağı hinab

Bir Tanrı dağdan aşağı iniyor.

Ein Gott kommt vom Berg hinab.

aşağı minderwertig

O, aşağı sınıftan Deela.

Er ist minderwertig, Deela.