aşağıda için Türkçe-Almanca çeviriler:

unten · nach unten · unterhalb · diğer çevirileri

aşağıda unten

Aşağıda her yerde seni arıyordum.

Ich habe dich unten überall gesucht.

Otobüs aşağıda bekliyor, haydi gidin.

Euer Bus wartet unten, beeilt euch.

Aşağıda başka bir şey yok ki.

Da unten ist doch nichts.

aşağıda nach unten

Bak sol tarafına, biraz aşağı.

Sieh nach links. etwas weiter unten.

Hadi gel. Aşağı gidelim ve bakalım.

Komm, wir schauen unten nach.

Sen aşağıya bak.

Sieh unten nach.

aşağıda unterhalb

Çünkü belden aşağıda bir şey yok.

Weil da nichts unterhalb der Hüfte ist.