aşağılık için Türkçe-Almanca çeviriler:

abscheulich · diğer çevirileri

aşağılık abscheulich

Çocuklar, pornografi kötü bir şeydir. Bu yüzden o aşağılık pornografiden hemen kurtulacaktım.

Kinder, Pornografie ist schlecht und deshalb wurde ich diese abscheuliche Pornografie sofort los.

Skwerkel aşağılık berbat bir arama motoru! Ben de iyi bir direnişçiyim çocuklar.

Skwerkel ist eine abscheuliche, böse Suchmaschine. Ich bin für gute Proteste, Kinder.

Seni aşağılık kadın.

Du abscheuliche Frau.