aşağılama için Türkçe-Almanca çeviriler:

Beleidigungen, Beleidigung · Demütigung · demütigen · diğer çevirileri

aşağılama Beleidigungen, Beleidigung

Ne zamandan beri "sundurma maymunu" ırksal bir aşağılama oldu?

Seit wann ist "Bananenfresser" plötzliche eine rassistische Beleidigung?

Aşağılama falan yok.

Ist keine Beleidigung.

Tüm aşağılamalara ve gücendirici yorumlara karşı dayanıklı olacaksın.

Sei gleichgültig allen Beleidigungen und angreifenden Kommentaren gegenüber.

aşağılama Demütigung

Bence bu aşağılama yeterli olacaktır.

Ich denke, diese Demütigung genügt.

Bu aşağılama cezasız kalmayacak.

Diese Demütigung bleibt nicht unbestraft.

aşağılama demütigen

Ve bu küçük resepsiyon ile de beni aşağılamaya çalıştın.

Und Sie versuchten, mich mit diesem kleinen Empfang zu demütigen.

Beni aşağılamaya çalışıyorsun?

Versuchst du, mich zu demütigen?