aşama için Türkçe-Almanca çeviriler:

Phase · Stufe · Etappen, Etappe · Stadium · Stadion · Zeitpunkt · Entwicklungsphase · diğer çevirileri

aşama Phase

Yakıt ikmali ilk aşama tamamlandı.

Erste Phase: vollendet. Kapiert, Tanken.

Sektör Dört, birinci aşama faal.

Sektor vier, Phase eins begonnen.

Aşama iki tamamlandı.

Phase zwei komplett.

aşama Stufe

Şafak, burası Sedir, roket ikinci aşamadan ayruldı.

Sarja, hier ist Kedr. Ablösung der zweiten Stufe vollendet.

Eric, Aşama E'yi başlat!

Eric, jetzt Stufe E einleiten!

Aşama D başlıyor.

Stufe D einleiten.

aşama Etappen, Etappe

Görünüşe göre bugün ayrıca Springfield'da Tur bisiklet yarışının son aşaması var.

Anscheinend ist heute, auch die letzte Etappe, des Tour De Springfield Fahrrad-Rennens.

Biz de en zorunun ilk aşama olduğunu düşünmüştük.

Und wir dachten, die erste Etappe sei die schwerste.

Son aşamaya hemen abone olun.

Abonnieren Sie die letzte Etappe.

aşama Stadium

Doktor, beşinci aşamada ne olacak?

Doc, was passiert in Stadium fünf?

aşama Stadion

Farklı aşamalar için farklı karışımlar.

Verschiedene Mixturen, für verschiedene Stadien.

aşama Zeitpunkt

Ve şimdiyse, bu aşamada, daha çok insan

Und jetzt, zu diesem Zeitpunkt, sind mehr Leute

aşama Entwicklungsphase

Utopia Planitia da geliştirme aşamasındaki bir prototip taslağı.

Der Prototyp in der Entwicklungsphase auf Utopia Planitia.