abartılı için Türkçe-Almanca çeviriler:

übertrieben · diğer çevirileri

abartılı übertrieben

Bu biraz abartı, değil mi?

Ein Ideechen übertrieben, oder?

Biraz abartılı belki ama çok etkili.

Leicht übertrieben, aber sehr effektiv.

Bu biraz abartılı olur. Ama onu La Colinière'e davet edebilirsin.

Das wäre übertrieben, aber Du könntest ihn nach "La Colinière" einladen.