abaza

Ve Bay Nickels de abaza ve ihtiyar bir sapık.

Und Mr. Nichols ist ein perverser alter Sack.

Yorgun, aç, abaza, akşamdan kalma, mutlu, üzgün ve kızgın.

Müde, hungrig, geil, verkatert, glücklich, traurig und sauer.

Geçen hafta ki abaza partisi gibiydi.

Letzte Woche war wie ein Herrenabend.

Seni abaza yaşlı keçi.

Du geiler alter Bock.