abla için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schwester · Sie · große Schwester · älteste Schwester · Frau · diğer çevirileri

abla Schwester

Abla, yarın için iyi şanslar!

Schwester, viel Glück morgen.

Çok teşekkür ederim abla.

Vielen Dank, Schwester. Lecker.

Ablam bu aşk birlikteliğini ayarlarken Lollys'in ablası olduğundan bahsetti mi?

Als meine Schwester dieses Liebesarrangement traf, erwähnte sie da Lollys' ältere Schwester?

abla Sie

Ablam bu aşk birlikteliğini ayarlarken Lollys'in ablası olduğundan bahsetti mi?

Als meine Schwester dieses Liebesarrangement traf, erwähnte sie da Lollys' ältere Schwester?

Samantha'nın ablası olan. Evet.

Sie sind Samanthas Schwester.

Ben onaylamayan ablası Laurel'ım.

Ich bin die missbilligende Schwester.

abla große Schwester

Her şey için teşekkürler, abla.

Danke für alles, große Schwester.

Jensen'ın ablası burada oturuyor.

Jensens große Schwester wohnt hier.

Çünkü senin hala bir ablaya ihtiyacın var.

Weil du immer noch eine große Schwester brauchst.

abla älteste Schwester

Ablam bu aşk birlikteliğini ayarlarken Lollys'in ablası olduğundan bahsetti mi?

Als meine Schwester dieses Liebesarrangement traf, erwähnte sie da Lollys' ältere Schwester?

Ashley'nin ablası Amy mi?

Ashleys ältere Schwester Amy?

abla Frau

Abla, Hokuto-san'a veda vakti geldi!

Schwester, Frau Hokutos Ansprache.