acıklı için Türkçe-Almanca çeviriler:

traurig · tragisch · rührend · diğer çevirileri

acıklı traurig

Kahretsin, gerçekten çok acıklı bir öykü.

Verflixt, eine wirklich traurige Geschichte.

Acıklı bir hikaye, Boris İvanoviç.

Eine traurige Geschichte, Boris Ivanovich.

Bu acıklı bir hikaye değil.

Das ist keine traurige Geschichte.

acıklı tragisch

Karar vermedeki acıklı kusuruna rağmen harika kadındı.

Trotz des tragischen Fehlurteils, eine großartige Frau.

Ben seni acıklı bir kahrama yapacağım.

Ich mache dich zu einem tragischen Helden.

acıklı rührend

Sembolik olarak acıklı diyebiliriz.

Im metaphorischen Sinne rührend.

Çok acıklı, değil mi?

Ist das nicht rührend?