acıktım için Türkçe-Almanca çeviriler:

ich habe Hunger · ich bin hungrig · diğer çevirileri

acıktım ich habe Hunger

Ben acıktım. Ben de öyle.

Ich habe tierischen Hunger.

Aslında, ben de acıktım.

Ich habe auch Hunger.

Hadi John, çok acıktım.

Los, John. Ich habe Hunger.

acıktım ich bin hungrig

Ben de çok acıktım Olur, hadi gidelim.

Ich bin auch hungrig. Ok, gehen wir.

İnanılmaz şekilde acıktım, Evangeline.

Ich bin unglaublich hungrig, Evangeline.

Evet, ben acıktım sadece.

Ja, ich bin nur hungrig.