acıma için Türkçe-Almanca çeviriler:

Mitleid · Gnaden · Mitgefühl · schade · diğer çevirileri

acıma Mitleid

Hiç insaf, acıma yok.

Kein Mitleid, keine Gnade.

Bu gerçek bir "Tanrııı"mıydı, yoksa acıma" Tanrııı"sı mı?

War das ein echtes "Gaa"oder ein Mitleids" Gaa"?

Aslında Ella bu iki entrikacı için ilk kez acıma hissetmiyordu.

Nicht zum ersten Mal empfand Ella Mitleid für die beiden Intrigantinnen.

acıma Gnaden

Hiç insaf, acıma yok.

Kein Mitleid, keine Gnade.

Merhamet ve acıma duygusu olmadan.

Ohne Gnade und ohne Mitleid!

acıma Mitgefühl

Lütfen acıma inanın. Daniel Eckmann.

In tiefem Mitgefühl, Daniel Eckmann.

acıma schade

Yani onlar acıma gülüşleri miydi?

Das waren also schade Iaughs?