acayip için Türkçe-Almanca çeviriler:

seltsam · merkwürdig · komisch · verdammt · sonderbar · unheimlich · diğer çevirileri

acayip seltsam

Çok, çok acayip.

Sehr, sehr seltsam.

Acayip bir çocuk o.

Ist ein seltsamer Kerl.

Acayip bir silah.

Eine seltsame Waffe.

acayip merkwürdig

Acayip bir rastlantı.

Ein merkwürdiger Zufall.

Mekik hangarında da çok acayip bir nükteli şiir okunmakta.

Und aus der Shuttleabteilung wurde ein merkwürdiger Limerick verbreitet.

O kadın çok acayip.

Die Frau ist merkwürdig.

acayip komisch

Bu başka acayip bir kelime.

Noch ein komisches Wort.

Siz beyazlar acayip şeyler yiyorsunuz.

Ihr Weißen esst komisches Essen.

Bu acayip bir kelimedir, değil mi?

Das ist ein komisches Wort, oder?

acayip verdammt

Derin kesikler, acayip iyi.

Tief geschliffen, verdammt gut.

acayip sonderbar

Çıkarsana şu eldivenleri ya. Acayip araba, değil mi?

Z ieh doch die Handschuhe ausein sonderbares Auto, nicht wahr?

acayip unheimlich

O acayip soluk benizli herif zırdeliydi.

Der unheimliche, blasse Typ war total plemplem.