acele için Türkçe-Almanca çeviriler:

beeilen · schnell · eilen, Eile · eilig · Hast · Hetze · Hetzen · dringend · hastig · diğer çevirileri

acele beeilen

O halde acele etmemiz gerek, değil mi?

Dann müssen wir uns beeilen, oder?

Lütfen acele edin.

Beeilt euch bitte.

Dalağı yırtılmış, acele etmeliyiz.

Milzriss, wir müssen uns beeilen.

acele schnell

Acele et, kaybedecek vaktimiz yok!

Schnell, verlieren wir keine Zeit!

Buraya gel, acele et.

Kommen Sie her, schnell!

Lütfen, Dr Stone, acele edelim.

Bitte schnell, Dr. Stone.

acele eilen, Eile

Hayır, acelemiz yok.

Nein. Keine Eile.

Hiç acelesi yok.

Besteht keine Eile.

Aceleye gerek yok Sayın Başkan.

Keine Eile, Herr Vorsitzender.

acele eilig

Kusura bakmayın, acelem var da. Bugün biyoloji sınavımız var.

Entschuldigen Sie, ich hab's eilig, wir haben eine Biologieprüfung.

Benim acelem var.

Ich hab's eilig.

Hayır, ama acelem var.

Nein. Ich hab's eilig.

acele Hast

Kusura bakmayın, acelem var da. Bugün biyoloji sınavımız var.

Entschuldigen Sie, ich hab's eilig, wir haben eine Biologieprüfung.

Ryan ile senin için aceleyle evlendim.

Ich habe Ryan für dich überstürzt geheiratet.

Aslında biraz acelem var.

Eigentlich habe ich es eilig

acele Hetze

Seni aceleye getiren kim? Tanrı aşkına!

Wer hetzt dich, um Himmelswillen!

acele Hetzen

Aceleye getirmek istemem ama birkaç dakika içinde bir randevum var.

Ich möchte nicht hetzen, aber ich habe in ein paar Minuten einen Termin.

acele dringend

O yüzden bu acelem.

Deshalb ist es dringend.

acele hastig

Bu kez aceleye getirmeyin.

Und diesmal nicht so hastig.