aceleci için Türkçe-Almanca çeviriler:

eilig · voreilig · impulsiv · vorschnell · hastig · übereilt · diğer çevirileri

aceleci eilig

Kusura bakmayın, acelem var da. Bugün biyoloji sınavımız var.

Entschuldigen Sie, ich hab's eilig, wir haben eine Biologieprüfung.

Benim acelem var.

Ich hab's eilig.

Hayır, ama acelem var.

Nein. Ich hab's eilig.

aceleci voreilig

Belki de aceleci davrandık.

Vielleicht waren wir voreilig.

Sonuca varmakta acele ediyorsunuz general.

Sie ziehen voreilige Schlüsse, General.

Özür dilerim, aceleci davrandım.

Entschuldigen Sie. Ich war voreilig.

aceleci impulsiv

Dostlarım, bilirsiniz, ben ne aceleci, ne de düşüncesiz biriyim.

Meine Freunde, Sie wissen, dass ich weder unbesonnen noch impulsiv bin.

aceleci vorschnell

Yaşlı Galahad işleri hep aceleye getirir.

Oh, Galahad, immer so vorschnell!

aceleci hastig

Bu kez aceleye getirmeyin.

Und diesmal nicht so hastig.

aceleci übereilt

Gemiyi acele terk ettik diyelim.

Wir verließen das Schiff übereilt.