adalet için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gerechtigkeiten, Gerechtigkeit · Justizministerium · Justiz · Rechte, Recht · diğer çevirileri

adalet Gerechtigkeiten, Gerechtigkeit

Öldürülen o adamlar için adalet istiyorum.

Ich möchte Gerechtigkeit für diese ermordeten Männer.

Adalet." "Merhamet." "Şefkat.

Gerechtigkeit." "Gnade." "Milde.

Gemilerimiz peşlerinde. Ve adalet, top salvolarıyla, kama kılıçlarla, ve de her türlü acımasız metalle sağlanacak.

Gerechtigkeit wird ausgeübt mit Kanonen, Entermesser und vielen Arten von gnadenlosem Metall.

adalet Justizministerium

Adalet Bakanlığı'nda bir dostum var.

Ich habe einen Freund beim Justizministerium.

Alex Barnes. Adalet Bakanlg'nda çalsyorum.

Sondern Alex Barnes, Justizministerium.

Adalet Bakanlığı yeni bir departman finanse etti.

Das Justizministerium hat eine neue Abteilung eröffnet.

adalet Justiz

Kasten tahrip, adaleti engellemek.

Sachbeschädiun, Behinderun der Justiz.

ADALET YERİNİ BULACAK İNGİLİZ ADALETİNİN ZAFERİ

DIE GERECHTIGKEIT SIEGT BRITISCHE JUSTIZ JUBELT

Herhangi bir adaletin en önemli endişesi bu olmalı

Das muss das wichtigste Anliegen jeder Justiz sein

adalet Rechte, Recht

Özgürlük, haklar, adalet.

Freiheit, Rechte, Gerechtigkeit.

Bağımsızlık ve adalet "Hepimiz için

Freiheit und Recht für uns alle!