adalet için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gerechtigkeiten, Gerechtigkeit · Justizministerium · Justiz · Rechte, Recht · diğer çevirileri

adalet Rechte, Recht

Özgürlük, haklar, adalet.

Freiheit, Rechte, Gerechtigkeit.

Bağımsızlık ve adalet "Hepimiz için

Freiheit und Recht für uns alle!