adamıydın

Sen de bir kanun adamıydın.

Sie waren auch Gesetzeshüter.

Trevor senin ortağındı ama sen, sen fikir adamıydın.

Trevor war dein Partner. Aber du warst der Ideenlieferant.

Bir zamanlar sen Apophis'in baş adamıydın.

Du warst einmal Apophis' bester Mann.