adamları

Bu adam hastane hademesi gibi giyinmiş ama onu daha önce hiç görmemiştim.

Dieser Kerl ist wie ein Pfleger angezogen, aber ich habe ihn zuvor noch nie gesehen.

Bu adam, mekânların dışında olan rüzgârla çalışan şişme adamlar gibi sallanıyor.

Dieser Typ flattert herum wie diese aufblasbaren Flatterfiguren bei Gebrauchtwagenhändlern.

Uşaklarım orman perileri gibi giyinecek. Adamlarım, çayırda otlayan satirler gibi

Meine Pagen sollen gekleidet sein wie sylvanische Nymphen, meine Männer wie grasende Satyrn,

Kronik kabızlık, şüpheli döküntüler veya çok kötü kokan adam.

Darmverschluss, verdächtige Hautausschlag oder ein wirklich stinkender Kerl.

Bu adamın kim olduğunu bilmek istiyorum.

Ich möchte wissen, wer dieser Kerl ist.

Gerçek bir bilim adamı gibi konuştun.

Gesprochen, wie ein echter Wissenschaftler.

Bu adamın kim olduğunu biliyor musun?

Sie wissen, wer dieser Kerl ist?

Silahlı soygundan elimizde FBI tanıklarımız var, saldırı, adam kaçırma.

Wir haben FBI-Zeugen für bewaffneten Überfall, Körperverletzung, Entführung.

Bir mağara adamı, küçük bir çocuk gibi çalıyordu.

Sie spielte wie ein Höhlenmensch, wie ein Kind.

Bu adamın kim olduğunu biliyorum.

Ich weiß wer dieser Typ ist.