adil için Türkçe-Almanca çeviriler:

ist · fair · gerecht · ehrlich · diğer çevirileri

adil ist

Çok yüksek ikramiyeler olması adil mi?

Sehr hohe Vergütungen gerechtfertigt sind?

Spielberg istisnasının adil olmayan bir kısıtlama olduğunu savunuyoruz.

Wir argumentieren, dass die Spielberg-Ausnahme eine unfaire Beschränkung ist.

Hayatın adil olduğunu kim söyledi ki?

Wer hat gesagt, das Leben sei fair?

adil fair

İkimiz de adil bir kontrat istiyoruz.

Wir beide wollen einen fairen Vertrag.

Adil bir yer değil.

Es ist kein fairer Ort.

Hayır, bu adil değil.

Nein, das ist nicht fair.

adil gerecht

Ama adil fazlasıyla adil.

Aber gerecht überaus gerecht.

Adil bir davranış.

Gerecht ist gerecht.

Kimse için adil değil bu.

Es ist für niemanden gerecht.

adil ehrlich

Sen gerçekten adil ve dürüst birisin.

Du bist anständig und ehrlich.