ahlaksız için Türkçe-Almanca çeviriler:

unmoralisch · gemein · verkommen · unanständig · diğer çevirileri

ahlaksız unmoralisch

Ya o edepsiz, ahlaksız adamlar, ya da masum oğlun.

Diese unmoralischen, korrupten Männer oder Ihr unschuldiger Sohn.

Ahlaksız, bence başıboş, amaçsız demektir.

Ich glaube unmoralisch bedeutet ziellos.

Sen iğrenç ahlaksız bir alçaksın.

Du bist ein unmoralischer Mistkerl.

ahlaksız gemein

Bu çocuk, Bruce Bogtrotter, ahlaksız bir hırsız.

Dieser Benno Breikopp ist ein gemeiner, mieser Dieb.

Çok ahlaksız bir şarkı.

Das ist ein gemeines Lied

ahlaksız verkommen

Ahlaksız Çinli Chester Ming Jiujitsu'nun İsrail'de olduğunu sanıyordu.

Chester Ming, der verkommene Chinese, dachte, Jiujutsu sei in Israel.

'Nelius sen aşağılık, ahlaksız bir ayyaşsın.

Nelius Sie sind ein korrupter, verkommener Trunkenbold.

ahlaksız unanständig

Edepsiz, ahlaksız, komik.

Unanständig, dreckig, witzig.