ahmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

idiot · dumm · blöd · dämlich · doof · diğer çevirileri

ahmak idiot

Bütün itfaiye şefleri ahmaktır. Ama Boone ahmaklar adasının ahmak kralıdır.

Alle Feuerwehrmarschalls sind Idioten, aber Boone ist König Idiot der Idioteninsel.

Yaşlı ahmak Apollo Creed mi?

Der alte Idiot Apollo Creed?

Parris, bu herif tam bir ahmak.

Parris, der Typ ist ein Idiot.

ahmak dumm

Ne aptalmışım. Aptal: Budala, enayi, ahmak

Dämlich, doof, dumm, närrisch, teufelhaft, doofe Nuss.

Ahmak ve tembel insanlar.

Diese dummen, faulen Leute!

Şimdi de intihar edeceksin, Seni ahmak piç!

Jetzt begehst du Selbstmord, du dummer Arsch.

ahmak blöd

Kapa çeneni seni ahmak pislik.

Halt's Maul, du blöder Scheißhaufen.

Seni aptal, sersem, ahmak

Du blöder, sturer, dämlicher

Kalk ayağa, seni ahmak!

Steh auf, blöder Hund.

ahmak dämlich

Ne aptalmışım. Aptal: Budala, enayi, ahmak

Dämlich, doof, dumm, närrisch, teufelhaft, doofe Nuss.

Seni aptal, sersem, ahmak

Du blöder, sturer, dämlicher

Seni beceriksiz ahmak amatör!

Du plumper, dämlicher Amateur.

ahmak doof

Ne aptalmışım. Aptal: Budala, enayi, ahmak

Dämlich, doof, dumm, närrisch, teufelhaft, doofe Nuss.

Sen Bay Ahmaksın. Ahmakanya'nın Ahmak kentinden, Ahmak yüzlü.

Du bist Mr. Doof, Doof, Doofi, Doofkopp aus Doofstadt, Doofania.