ajan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Agenten, Agent · Spion · Geheimagent · diğer çevirileri

ajan Agenten, Agent

Ama ortada iki ölü ajan var.

Aber wir haben zwei tote Agenten.

İngiliz Kraliyet Donanması'ndan Binbaşı Malloy, Özel Ajan Gibbs.

Major Malloy, britische royal Navy, Special Agent Gibbs.

Ajan Baker, ben Özel Ajan Anthony Vejar.

Agent Baker, ich bin Special Agent Anthony Vejar.

ajan Spion

O bir ajan mı?

Sie ist ein Spion.

Ben de ajan olmak istiyorum.

Ich will auch Spion sein.

Sen bir ajan mısın, Chuck?

Du bist ein Spion, Chuck?

ajan Geheimagent

John Steed BakanIıkta GizIi Ajan

John Steed Geheimagent, Ministerium

Gizli ajan diyorsun!

Du meinst Geheimagent!

Bu gizli ajan Kim Soo-hyun, değil mi?

Das ist Geheimagent Soo-hyun Kim, hab ich Recht?