akım için Türkçe-Almanca çeviriler:

Strom · Ströme · Luftstrom · Blutzufuhr · elektrischer Strom · Strömungen, Strömung · diğer çevirileri

akım Strom

Akım durduğunda, ölü kurbağa dış güç kaynaklarından bağımsız olarak canlanır.

Nach Wegfall des Stroms soll die tote Kröte unabhängig von äußerer Energie weiterleben.

Diğer bir deyişle, obje bilgisi ön akımda yer alır

Mit anderen Worten: Objekterkennung wird im ventralen Strom

Elektrik akımı hariç!

Außer elektrischem Strom!

akım Ströme

Danny tüm tellürik akımları işaretlemiş, tamam mı?

Danny hat alle tellurischen Ströme markiert, okay?

Tellürik akımlar diye bir şey.

Irgendetwas über tellurische Ströme.

akım Luftstrom

Çift tenteli İsviçre tepe penceresini açacağım ve hava akımı sayesinde arı dışarı

Ich öffne eben das doppelt geneigte Schweizer Dachfenster und der Luftstrom wird die Biene raus

akım Blutzufuhr

Vazospazm parmaklarına giden kan akımını kesiyor.

Vasospasmen unterbrechen die Blutzufuhr in seine Finger.

akım elektrischer Strom

Elektrik akımı hariç!

Außer elektrischem Strom!

akım Strömungen, Strömung

Piller, yalıtıcılar, elektromanyetik akımlar.

Batterien, Isolatoren, elektromagnetische Strömungen.