akademik için Türkçe-Almanca çeviriler:

akademisch · diğer çevirileri

akademik akademisch

Dr. lra Kane ve Dr. Allison Reed yılmaz gayretleri, araştırmaları ve akademik bulgularıyla

Dr. Ira Kane und Dr. Allison Reed, deren unermüdliche Anstrengungen und Forschungen und akademische Analysen

Efsanevi seksi. .yani akademik olarak yetenekli olan Nadia mı?

Die legendäre heiße Ich meine, die akademisch begabte Nadia?

Bu tamamen akademik, entellektüel bir zımbırtı sadece.

Es ist nur akademisches, hochvergeistigtes Zeugs.