akla yatkın için Türkçe-Almanca çeviriler:

plausibel · diğer çevirileri

akla yatkın plausibel

Dedektif Beckett bunu gerçekten akla yatkın buluyor musun?

Detective Beckett, finden Sie wirklich irgendetwas davon plausibel?

Kesinlikle akla yatkın geliyor efendim.

Nun, das klingt sehr plausibel, Sir.

Evet, fakat hiçte akla yatkın değil.

Ja, aber es klingt nicht sehr plausibel.