akraban

Başka akraban var mı?

Haben Sie mehr Verwandte?

En azından yakınında bir akraban var.

Wenigstens sind Verwandte in der Nähe.

Fry, senin uzaktan akraban.

Fry ist Ihr entfernter Verwandter.

Şöyle tahmin ediyorum ki, bu da senin uzaktan akraban Barnert Stinsonheimer mı?

Also rate ich, dass es dein entfernter Verwandter Barnert Stinsonheimer war?

Haiti'de akraban falan var?

Haben Sie Verwandte in Haiti?